Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego


 1. Zamknąć ekran LCD.

 1. Otworzyć pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd.

 • Aby otworzyć pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd, należy przesunąć i przytrzymać w tym położeniu dźwignię blokady pokrywy (), po czym delikatnie wysunąć pokrywę () i odchylić ją ().

 1. Włożyć akumulator.

 • Wsunąć akumulator () równocześnie przytrzymując wciśniętą dźwignię zwolnienia akumulatora ().

 1. Podłączyć zasilacz sieciowy (), przewód zasilający () i kabel USB () do kamery i do gniazda elektrycznego ().

 • Zapali się lampka CHG (ładowanie) ().

 • Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka CHG (ładowanie) gaśnie. Odłączyć kabel USB od gniazda USB kamery.

 1. Zamknąć pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd.

 • Odchylić pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd z powrotem do pierwotnego położenia () , następnie przesunąć () i zatrzasnąć dobrze pokrywę, aż zniknie żółty znacznik dźwigni blokady pokrywy.

Uwagi
 • Do kamery nie wolno wkładać innego akumulatora niż NP-BG1 (w zestawie) lub NP-FG1 (oddzielnie w sprzedaży).

 • Do ładowania kamery nie wolno używać przenośnych ładowarek CP-AH2R, CP-AL lub AC-UP100 marki Sony (oddzielnie w sprzedaży).

 • Przy ustawieniu domyślnym, ekran LCD zostanie wygaszony po około 1 minucie bezczynności, a zasilanie kamery wyłączy się po około 2 minutach bezczynności w celu uniknięcia rozładowania akumulatora ([Oszczędz. energii]).

Czas ładowania

Do całkowitego naładowania kompletnie rozładowanego akumulatora za pośrednictwem zasilacza potrzeba około 140 minut.
 • Czasy ładowania podane w powyższej tabeli zmierzono w trakcie ładowania kamery w temperaturze 25 °C. Wskazane jest ładowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10 °C do 30 °C.

Odłączanie akumulatora

 1. Zamknąć ekran LCD, następnie lekko wysunąć i otworzyć pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd przytrzymując przesuniętą dźwignię blokady pokrywy.

 1. Przesunąć dźwignię zwolnienia akumulatora () i wyjąć akumulator ().

 • Uważać, aby akumulator nie wypadł.

Informacje dotyczące zasilania

Po podłączeniu kabla USB do zasilacza sieciowego, który jest podłączony do gniazda elektrycznego, kamera będzie zasilana z sieci elektrycznej.
Kamerę można również podłączyć do komputera za pośrednictwem kabla USB. Wówczas będzie ona zasilana z komputera i użytkownik nie musi martwić się o poziom naładowania akumulatora w trakcie kopiowania obrazów z kamery itp.
 • Przed podłączeniem zasilania przez podłączenie kamery do zasilacza sieciowego lub do komputera, do kamery należy włożyć akumulator.

 • Tryb nagrywania można wybrać tylko wówczas, gdy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego lub komputera zgodnego z typowym amperażem zasilania 1 500 mA.

 • W przypadku podłączania kamery do komputera za pośrednictwem kabla USB w trakcie odtwarzania, pojawi się ekran połączenia USB. Po naciśnięciu (Podgląd obrazów) zmieni się on w ekran odtwarzania.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Wyświetlana jest ikona wskazująca aktualny poziom naładowania akumulatora.

Wysoki
Niski
Opróżnij

 • Wyświetlenie prawidłowego poziomu naładowania akumulatora zajmuje mniej więcej 1 minutę.

 • W trakcie użytkowania kamery w pewnych warunkach zewnętrznych może być wyświetlany nieprawidłowy poziom naładowania akumulatora.

 • Kamera nie wskazuje poziomu naładowania akumulatora w minutach w przypadku korzystania z akumulatora „InfoLITHIUM”.

Zagadnienia pokrewne