Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera


 1. Zamknąć ekran LCD.

 1. Otworzyć pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd.

 • Aby otworzyć pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd, należy przesunąć i przytrzymać w tym położeniu dźwignię blokady pokrywy (), po czym delikatnie wysunąć pokrywę () i odchylić ją ().

 1. Podłączyć kamerę do uruchomionego komputera za pośrednictwem kabla USB ().

: Do gniazda elektrycznego

Czas ładowania

Do całkowitego naładowania kompletnie rozładowanego akumulatora za pośrednictwem komputera potrzeba około 200 minut.
 • Czasy ładowania podane w powyższej tabeli zmierzono w trakcie ładowania kamery w temperaturze 25 °C. Wskazane jest ładowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10 °C do 30 °C.

Odłączanie akumulatora

 1. Zamknąć ekran LCD, następnie lekko wysunąć i otworzyć pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd przytrzymując przesuniętą dźwignię blokady pokrywy.

 1. Przesunąć dźwignię zwolnienia akumulatora () i wyjąć akumulator ().

 • Uważać, aby akumulator nie wypadł.

Informacje dotyczące zasilania

Po podłączeniu kabla USB do zasilacza sieciowego, który jest podłączony do gniazda elektrycznego, kamera będzie zasilana z sieci elektrycznej.
Kamerę można również podłączyć do komputera za pośrednictwem kabla USB. Wówczas będzie ona zasilana z komputera i użytkownik nie musi martwić się o poziom naładowania akumulatora w trakcie kopiowania obrazów z kamery itp.
 • Przed podłączeniem zasilania przez podłączenie kamery do zasilacza sieciowego lub do komputera, do kamery należy włożyć akumulator.

 • Tryb nagrywania można wybrać tylko wówczas, gdy kamera jest podłączona do zasilacza sieciowego lub komputera zgodnego z typowym amperażem zasilania 1 500 mA.

 • W przypadku podłączania kamery do komputera za pośrednictwem kabla USB w trakcie odtwarzania, pojawi się ekran połączenia USB. Po naciśnięciu (Podgląd obrazów) zmieni się on w ekran odtwarzania.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Wyświetlana jest ikona wskazująca aktualny poziom naładowania akumulatora.

Wysoki
Niski
Opróżnij

 • Wyświetlenie prawidłowego poziomu naładowania akumulatora zajmuje mniej więcej 1 minutę.

 • W trakcie użytkowania kamery w pewnych warunkach zewnętrznych może być wyświetlany nieprawidłowy poziom naładowania akumulatora.

 • Kamera nie wskazuje poziomu naładowania akumulatora w minutach w przypadku korzystania z akumulatora „InfoLITHIUM”.

Zagadnienia pokrewne