Włączanie zasilania oraz ustawianie daty i godziny


  1. Otworzyć ekran LCD kamery i włączyć zasilanie.

  1. Wybrać właściwy język, a następnie wybrać [Dalej].

Dotknąć przycisku na ekranie LCD.
  1. Wybrać odpowiedni obszar geograficzny korzystając z przycisków /, a następnie wybrać [Dalej].

  1. Ustawić [Czas letni], wybrać format daty oraz datę i godzinę.

  • Po ustawieniu opcji [Czas letni] na [Włącz] wskazanie zegara przesunie się o 1 godzinę do przodu.

  • W przypadku wyboru daty i godziny, należy zaznaczyć właściwą pozycję i dobrać odpowiednie ustawienie za pomocą /.

  • Wybór kończy operację ustawienia daty i godziny.

Zmiana ustawienia języka

Istnieje możliwość zmiany języka informacji i komunikatów wyświetlanych na ekranie.
Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Language Setting] właściwy język.

Wyłączanie zasilania

Zamknąć ekran LCD.

Regulacja kąta ekranu LCD

Najpierw otworzyć panel LCD pod kątem 90 stopni w stosunku do kamery (), a następnie wyregulować jego kąt ().
Uwagi
  • Na nośniku zapisu automatycznie rejestrowane są informacje o dacie, godzinie, warunkach nagrywania i współrzędnych (HDR-GW55VE/GW77VE). Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Można jednak sprawdzić je jako [Kod danych] podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, wystarczy wybrać kolejno: [Konfiguracja] [Ustaw. odtwarzania] [Kod danych] [Data/Czas].

  • Po ustawieniu zegara godzina będzie automatycznie korygowana przy opcjach [Auto nast. zegara] i [Auto nast. regionu] ustawionych na [Włącz]. W przypadku niektórych krajów lub regionów automatyczne nastawianie zegara może nie działać prawidłowo. W takim przypadku opcję [Auto nast. zegara] i [Auto nast. regionu] należy ustawić na [Wyłącz] (HDR-GW55VE/GW77VE).

Zagadnienia pokrewne
Ponowne ustawianie daty i godziny: [Ustaw. daty i czasu]