Wybór nośnika zapisu (HDR-GW77E/GW77VE)

Na ekranie kamery wyświetlane są następujące symbole odpowiadające nośnikom zapisu, których można używać.


Domyślny nośnik zapisu
Alternatywny nośnik zapisu
HDR-GW55VE
Karta pamięci
HDR-GW77E/GW77VE
Pamięć wewnętrzna
Karta pamięci

Nośnik zapisu można wybrać z menu.
  1. Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Wybór nośnika] właściwy nośnik.

Uwagi
  • Nie ma możliwości wyboru oddzielnego nośnika zapisu dla filmów i dla zdjęć.


Zagadnienia pokrewne