Wkładanie karty pamięci


  1. Otworzyć pokrywę akumulatora/karty pamięci/gniazd i wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce.

: Lampka dostępu
A: „Memory Stick Micro” (M2): Zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku A, wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce.
B: Karta pamięci microSD: Zgodnie z kierunkiem strzałki na rysunku B, wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce.
  • W przypadku włożenia nowej karty pamięci pojawi się ekran [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.]. Należy odczekać, aż ekran ten zniknie.

  • Kartę należy wsuwać prosto we właściwym kierunku, gdyż w przeciwnym razie nie zostanie rozpoznana przez kamerę.

Typy kart pamięci, których można używać w kamerzeKlasa szybkości karty SD
Pojemność (sprawdzona w trakcie pracy)
Określana w tym podręczniku jako
„Memory Stick Micro” (Mark2)
Maks. 32 GB
„Memory Stick Micro”
Karta pamięci microSD
Klasy 4 lub szybsza
Maks. 32 GB
Karta microSD
Karta pamięci microSDHC

  • Nie można zapewnić prawidłowego działania z wszystkimi kartami pamięci.

Uwagi
  • Kamera może pracować w zakresie temperatur od 0 °C do 40 °C, lecz gwarantowany zakres temperatur roboczych może odbiegać od podanego w zależności od stosowanego rodzaju karty pamięci. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi karty pamięci.

Wysuwanie karty pamięci

Otworzyć pokrywę i lekko nacisnąć kartę pamięci.
Uwagi
  • Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci, przed pierwszym użyciem wskazane jest sformatowanie karty pamięci z poziomu kamery. Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych, których nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na przykład na komputerze.

  • Po wyświetleniu komunikatu [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu. Prawdopodobnie nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.] kartę pamięci należy sformatować.

  • Sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych.

  • Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać innych kart niż te, które do niego pasują. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia.

  • Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z gniazda i nie upadła.