Fotografowanie

Domyślnie filmy i zdjęcia są zapisywane na następujących nośnikach.
HDR-GW55VE: Karta pamięci
HDR-GW77E/GW77VE: Pamięć wewnętrzna

  1. Otworzyć ekran LCD i nacisnąć przycisk MODE, aby włączyć lampkę (Zdjęcie).

  1. Nacisnąć lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, po czym nacisnąć go do oporu.

  • W przypadku prawidłowo ustawionej ostrości na ekranie LCD pojawi się wskaźnik blokady AE/AF.

Uwagi
  • Lampa błyskowa nie działa, gdy świeci lampka (Film).

Zagadnienia pokrewne
Zmiana rozmiaru obrazu: [Rozm. obrazu]