Nagrywanie w trybie lustrzanym

  1. Otworzyć panel LCD pod kątem 90 stopni do kamery (), a następnie obrócić go o 270 stopni w stronę obiektywu ().

Na ekranie LCD pojawi się lustrzane odbicie obrazu, ale nagrywany będzie normalny obraz.
  • Ustawienie [Autoportr. z 1 osobą] lub [Autoportr. z 2 osob.] w pozycji [Samowyzw.] redukuje drgania kamery podczas robienia zdjęć w trybie lustrzanym.

Zagadnienia pokrewne