Praca z zoomem

  1. Przytrzymać wciśnięty przycisk power zoomu (W lub T), aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar obrazu.

W (Szeroki kąt): Szersze ujęcie
T (Teleobiektyw): Zbliżenie
  • Za pomocą przycisku power zoomu można powiększyć obraz maksymalnie 17-krotnie (Extended Zoom) w stosunku do oryginalnego rozmiaru.

  • Tempo zbliżania można zwiększać lub zmniejszać zmieniając nacisk na przycisk power zoomu.

Uwagi
  • Palec należy przez cały czas trzymać na przycisku power zoomu. Zsunięcie palca z przycisku power zoomu może spowodować zarejestrowanie również dźwięku pracy tego przycisku.

  • Tempa zbliżania nie można zmieniać przyciskiem / na ekranie LCD.

  • Minimalna odległość między kamerą a obiektem, która umożliwia zachowanie ostrości, wynosi około 1 cm w przypadku ustawienia trybu szerokokątnego oraz około 80 cm po wybraniu trybu teleobiektywu.

  • W następujących przypadkach obraz można powiększyć maksymalnie 10-krotnie z wykorzystaniem zoomu optycznego:

  • Gdy opcja [SteadyShot] ma inne ustawienie niż [Aktywny]

  • Gdy świeci lampka (Zdjęcie).

Zagadnienia pokrewne
Większy poziom zbliżenia: [Zoom cyfrowy]