Rejestrowanie wyraźnego ujęcia wybranego obiektu (Priorytet twarzy)


Posiadana kamera pozwala śledzić wybraną twarz i automatycznie dobierać ostrość, ekspozycję oraz odcień skóry.
  1. Dotknąć jednej z twarzy w kadrze.

A: Można anulować wybór.
Uwagi
  • Po zmianie fryzury lub przy pewnych poziomach jasności otoczenia obiektu mogą wystąpić problemy z wykrywaniem wybranego obiektu.

  • W pozycji [Wykrywanie twarzy] nie może być ustawiona opcja [Wyłącz] ([Auto] jest ustawieniem domyślnym).

Rejestrowanie innych obiektów niż osoby (Śledzenie ostrością)

Dotknąć obiektu, który ma być nagrywany.
Ostrość będzie ustawiana w kamerze w sposób automatyczny.