Korzystanie z funkcji GPS (HDR-GW55VE/GW77VE)


W przypadku korzystania z systemu GPS (Global Positioning System) dostępne są następujące funkcje.
 • Rejestrowanie informacji o pozycji na filmach lub zdjęciach ([Włącz] jest ustawieniem domyślnym.)

 • Odtwarzanie filmów i zdjęć odnajdywanych na mapie (Podgląd Map)

 • Wyświetlanie mapy z bieżącą lokalizacją

Stan triangulacji GPS

A: W trakcie wyszukiwania satelitów przez kamerę liczba kropek zmienia się.
B: Wskaźniki triangulacji pojawiają się po znalezieniu satelitów.

Gdy kamera nie może wykonać triangulacji

A: Kamera nie dysponuje informacją o lokalizacji.
B: Kamera wyświetla uprzednio uzyskane informacje o lokalizacji.

Jeżeli pozycje nie mają być rejestrowane

Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Nastawienia GPS] [Wyłącz].
Uwagi
 • Zanim kamera rozpocznie proces triangulacji może upłynąć pewien czas.

 • Z funkcji GPS należy korzystać na dworze i na otwartej przestrzeni, ponieważ w takich miejscach odbiór sygnałów radiowych jest najlepszy.

 • Górna część mapy zawsze wskazuje północ.

Uzyskiwanie mapy z bieżącą lokalizacją (tryb priorytetu triangulacji)

Ta funkcja pozwala sprawdzić bieżącą pozycję na mapie w trakcie podróży.
Uzyskanie informacji o triangulacji może stać się zadaniem priorytetowym, gdy przy wyszukiwaniu satelitów zostaną wyłączone inne funkcje kamery.
 1. Wybrać kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Twoja pozycja].

A: Znacznik (w kolorze czerwonym) bieżącej pozycji
Uwagi
 • Po wybraniu jakiegoś punktu na ekranie wyświetlony zostanie odpowiedni obszar mapy, której środek odpowiada wybranemu punktowi. Wybór powoduje ponowne przesunięcie bieżącej pozycji do środka.

 • Jeżeli kamera nie może uzyskać informacji o bieżącej pozycji, pojawi się informacja o stanie triangulacji.

 • Jeżeli kamera nie może uzyskać informacji o bieżącej pozycji, na mapie zostanie wyświetlony znacznik odpowiadający ostatnio ustalonej pozycji. Jeżeli uzyskana uprzednio pozycja jest nieprawidłowa, znacznik nie pojawi się.

Sprawdzanie stanu triangulacji

W przypadku problemów z uzyskaniem informacji o triangulacji, w kamerze zostanie wyświetlony stan odbioru sygnału GPS.
 1. Dotknąć na ekranie [Twoja pozycja].

A: Mapa satelitów
B: Ikony satelitów
C: Wskaźnik triangulacji
D: Uprzednio uzyskane informacje o położeniu.

Mapa satelitarna i wskaźnik procesu triangulacji

Środek mapy satelitarnej odpowiada bieżącej pozycji. Na podstawie ikon satelitów () widocznych na mapie satelitarnej można określić kierunek (północny/południowy/wschodni/zachodni) satelitów.
Po udanej triangulacji pozycji, wskaźnik procesu triangulacji zmieni kolor na zielony.

Sposób sprawdzania ikon satelitów GPS/wskaźnika procesu triangulacji

Kolor ikon satelitów GPS oraz wskaźnika procesu triangulacji zmienia się w zależności od bieżącego stanu procesu triangulacji.


Ikony satelitów GPS/wskaźnik triangulacji
Stan
/ (czarny)
Brak sygnału, ale dostępne są informacje o orbicie satelity.
/ (szary)
Uzyskano częściowe informacje o orbicie satelity.
/ (brązowy)
Uzyskano połowę informacji o orbicie satelity.
/ (brunatnożółty)
Uzyskano większość informacje o orbicie satelity.
/ (zielony)
Proces triangulacji dobiegł końca i sygnał z danego satelity jest aktualnie wykorzystywany.

Gdy nie można uzyskać informacji o bieżącej pozycji

Ponownie pojawi się ekran umożliwiający przeprowadzenie triangulacji położenia. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD.

Wskazówki do lepszego odbioru

 • Z funkcji GPS należy korzystać na dworze i na otwartej przestrzeni.
  Szczegółowe informacje na temat miejsc i sytuacji, w których występują utrudnienia w odbiorze sygnałów radiowych, można znaleźć w części zatytułowanej „Funkcja GPS (HDR-GW55VE/GW77VE)”.

 • Skierować antenę GPS w niebo. Nie kłaść ręki na antenie GPS.

 • Aby korzystać z trybu priorytetu triangulacji, wystarczy wybrać [Twoja pozycja] z menu.

 • Korzystać z danych pomocniczych GPS. Zaimportowanie danych pomocniczych GPS z komputera do kamery przy użyciu wbudowanego oprogramowania „PlayMemories Home” pozwala skrócić czas uzyskania informacji o pozycji przez kamerę. Kamerę należy podłączyć do komputera mającego połączenie z Internetem. Dane pomocnicze GPS zostaną automatycznie uaktualnione.

Uwagi
 • W poniższych sytuacjach aktualne położenie kamery na mapie może różnić się od rzeczywistej lokalizacji. Margines błędu może wynosić nawet kilkaset metrów.

 • Kamera odbiera sygnały GPS odbite od otaczających budynków

 • Przy słabym sygnale GPS

 • Dane pomocnicze GPS mogą nie działać w następujących przypadkach:

 • Przy braku aktualizacji danych pomocniczych GPS przez ponad 30 dni

 • Gdy data i godzina nie są prawidłowo ustawione

 • Gdy kamera zostanie przewieziona na dużą odległość

 • W przypadku korzystania z systemu Mac nie można importować danych pomocniczych GPS.

Zagadnienia pokrewne
Miejsca i sytuacje, w których występują utrudnienia w odbiorze sygnałów radiowych: Funkcja GPS (HDR-GW55VE/GW77VE)