Odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu ekranu Podgląd Wydarzeń


Można wyszukiwać zarejestrowane obrazy po dacie i godzinie ich nagrania (Podgląd Wydarzeń).
 1. Otworzyć ekran LCD i wybrać (Podgląd obrazów) na ekranie LCD, aby przejść do trybu odtwarzania.

 • Podgląd Wydarzeń można wyświetlić, gdy ekran LCD po złożeniu jest zwrócony spodnią stroną (ekranem) na zewnątrz.

 1. Za pomocą / przesunąć odpowiednie wydarzenie na środek () i zaznaczyć je ().

 • Kamera automatycznie wyświetla zarejestrowane obrazy jako wydarzenie w oparciu o datę i godzinę.

 1. Wybrać obraz.

 • Kamera rozpocznie odtwarzanie począwszy od zaznaczonego obrazu do ostatniego obrazu w ramach danego wydarzenia.

 1. Wybrać właściwe przyciski na ekranie LCD odpowiedzialne za różne operacje odtwarzania.


Głośność
/
Poprzedni/Następny
Kasuj
/
Przewijanie do tyłu/Przewijanie do przodu
Kontekst
/
Odtwarzanie/Pauza
Zatrzymanie
Odtwarzanie/zatrzymywanie pokazu slajdów

 • W przypadku niektórych odtwarzanych obrazów pewne opisane powyżej przyciski mogą się nie pojawiać.

 • Kolejne naciśnięcie przycisków / w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania ok. 5 razy ok. 10 razy ok. 30 razy ok. 60 razy.

 • Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, wystarczy w trybie pauzy wybrać /.

 • W celu ponownego odtworzenia pokazu slajdów należy wybrać [Ust. pok. slajd.] po uprzednim wybraniu przyciskiem zmiany rodzaju obrazów.

Widok ekranu w przypadku Podglądu Wydarzeń

: Do ekranu MENU
: Nazwa wydarzenia
: Poprzednie wydarzenie
: Zmiana trybu nagrywania film/zdjęcie
: Odtwarzanie klipów filmowych (Odtwarzanie Zaznaczenia)
: Poziom naładowania akumulatora
: Do ekranu Podgląd Map*
: Wydarzenia
: Następne wydarzenie
: Pasek osi czasu
: Przycisk zmiany skali wydarzenia
* HDR-GW55VE/GW77VE
: Nazwa wydarzenia
: Powrót do ekranu Podgląd Wydarzeń
: Poprzedni/następny
: Zmiana trybu nagrywania film/zdjęcie
: Ostatnio odtwarzany obraz
: Czas nagrywania/liczba zdjęć
: Przycisk zmiany rodzaju obrazów
: Film
: Zdjęcie
 • Obrazy o zmniejszonych rozmiarach, umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie na ekranie indeksu, określane są mianem „miniatur”.

Odtwarzanie obrazów przy użyciu innych urządzeń

 • W przypadku innych urządzeń mogą wystąpić problemy z normalnym odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych opisywaną kamerą. Również w przypadku opisywanej kamery mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych z poziomu innych urządzeń.

 • Filmów w standardowej jakości obrazu (STD) nagranych na karty pamięci SD nie można odtwarzać na sprzęcie AV innych producentów.

Uwagi
 • Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy na nośnikach zewnętrznych.