Odtwarzanie filmów i zdjęć z mapy (HDR-GW55VE/GW77VE)


Zarejestrowane obrazy można wyszukiwać według ich lokalizacji na mapie (Podgląd Map).
 1. Otworzyć ekran LCD i wybrać (Podgląd obrazów) na ekranie LCD, aby przejść do trybu odtwarzania.

 1. Przełączyć ekran do Podglądu Map dotknięciem [Podgląd Map].

 1. Wybrać miejsce nagrania.

 • Wskazać kierunek na mapie, w którym mapa ma być przewijana. Dotknięcie i przytrzymanie mapy w tym miejscu powoduje przewijanie mapy w sposób ciągły.

 • Zmiana skali mapy przy użyciu przycisku power zoomu powoduje również zmianę rozmieszczenia miniatur.

 1. Wybrać odpowiedni obraz.

 1. Wybrać właściwe przyciski na ekranie LCD odpowiedzialne za różne operacje odtwarzania.


Głośność
/
Poprzedni/Następny
Kasuj
/
Przewijanie do tyłu/Przewijanie do przodu
Kontekst
/
Odtwarzanie/Pauza
Zatrzymanie
Odtwarzanie/zatrzymywanie pokazu slajdów

 • W przypadku niektórych odtwarzanych obrazów pewne opisane powyżej przyciski mogą się nie pojawiać.

 • Kolejne naciśnięcie przycisków / w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania ok. 5 razy ok. 10 razy ok. 30 razy ok. 60 razy.

 • Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, wystarczy w trybie pauzy wybrać /.

 • W celu ponownego odtworzenia pokazu slajdów należy wybrać [Ust. pok. slajd.] po uprzednim wybraniu przyciskiem zmiany rodzaju obrazów.

W przypadku korzystania z danych mapy po raz pierwszy

Pojawi się monit z zapytaniem o akceptację warunków umowy licencyjnej na dane mapy. Z danych mapy można korzystać po dotknięciu przycisku [Tak] na ekranie, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki umowy licencyjnej. (Szczegółowe informacje na temat umowy licencyjnej można znaleźć w pozycji „Instrukcja obsługi” dostarczonej wraz z kamerą.)
Z danych mapy nie można korzystać po dotknięciu przycisku [Nie]. Jednakże system zezwoli na korzystanie z danych mapy, jeżeli po wyświetleniu na ekranie tego samego komunikatu przy ponownej próbie skorzystania z danych mapy zostanie dotknięty przycisk [Tak].

Wygląd ekranu w przypadku Podglądu Map

: Do ekranu MENU
: Do ekranu nagrywania filmów
: Do ekranu Podgląd Wydarzeń
: Odtwarzanie klipów filmowych
: Do Podglądu Map
: Poprzedni/następny
: Do ekranu nagrywania filmów
: Przycisk zmiany rodzaju obrazów

Odtwarzanie obrazów przy użyciu innych urządzeń

 • W przypadku innych urządzeń mogą wystąpić problemy z normalnym odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych opisywaną kamerą. Również w przypadku opisywanej kamery mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych z poziomu innych urządzeń.

 • Filmów w standardowej jakości obrazu (STD) nagranych na karty pamięci SD nie można odtwarzać na sprzęcie AV innych producentów.