Podłączanie kamery do telewizora


Do podłączenia kamery do telewizora wyposażonego w gniazdo wejściowe HDMI należy używać przewodu HDMI.
: W zestawie
 1. Zmienić ustawienie sygnału wejściowego telewizora na HDMI IN.

 1. Podłączyć przewód HDMI () do gniazda HDMI OUT () w kamerze i do gniazda HDMI IN () w telewizorze.

 1. Odtworzyć film lub wyświetlić zdjęcie z poziomu kamery.

Przewód HDMI

 • Należy używać przewodu HDMI z logo HDMI.

 • Na jednym końcu (od strony kamery) przewód powinien być zaopatrzony we wtyk mini HDMI, a na drugim końcu — we wtyk pasujący do gniazda telewizora.

 • Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą wysyłane z gniazda HDMI OUT kamery.

 • W tej konfiguracji niektóre odbiorniki TV mogą nie działać prawidłowo (np. brak dźwięku lub obrazu).

 • Nie należy łączyć gniazda HDMI OUT kamery z gniazdem HDMI OUT urządzenia zewnętrznego, ponieważ może dojść do uszkodzenia.

 • Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) umożliwia wysyłanie zarówno sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Gniazdo wyjściowe HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego.

Uwagi
 • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

 • Kamerę należy podłączyć do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego i kabla USB. [Szczegóły]

 • Filmy zarejestrowane w standardowej rozdzielczości (STD) będą odtwarzane w standardowej rozdzielczości (STD) nawet na telewizorze HD.