iRozległa panorama


Zdjęcie panoramiczne można uzyskać robiąc kilka zdjęć w trakcie przesuwania kamery, a następnie łącząc je w jedno zdjęcie.
  1. [Tryb fotografowania] [iRozległa panorama].

  1. Wyrównać kamerę z krawędzią obiektu, który ma być zarejestrowany, i nacisnąć PHOTO.

A: Ten fragment nie zostanie zarejestrowany.
  • Kierunek przesuwania kamery można wybrać dotykając /// na ekranie LCD.

  1. Przesunąć kamerę do końca paska pomocniczego (B) zgodnie ze wskazaniem na ekranie.

B: Pasek pomocniczy
  • Zdjęcia panoramiczne można wyświetlać przy użyciu fabrycznie zainstalowanego oprogramowania „PlayMemories Home”.

Wybór rozmiaru obrazu zdjęcia wykonywanego w trybie iRozległa panorama

Przed przystąpieniem do fotografowania wybrać /.
  • [Standardowy] (ustawienie domyślne)

W poziomie: 4 912 × 1 080
W pionie: 3 424 × 1 920
  • [Szeroki]

W poziomie: 7 152 × 1 080
W pionie: 4 912 × 1 920

Wskazówki dotyczące robienia zdjęć panoramicznych

Kamerą należy wykonywać ruch okrężny ze stałą niewielką szybkością (obrót o 180 stopniu w ok. 5 sekund). W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej szybkości pojawi się komunikat ostrzegawczy. Przed przystąpieniem do robienia zdjęcia panoramicznego wskazane jest wcześniejsze przećwiczenie ruchu panoramowania.
  • Istotnym warunkiem uzyskania zdjęcia panoramicznego dobrej jakości jest utrzymywanie wystarczającej odległości między obiektem a tłem i fotografowanie w miejscach dobrze oświetlonych, najlepiej na dworze.