Samowyzw.

Aby rozpocząć odliczanie, należy nacisnąć PHOTO. Zdjęcie zostanie zarejestrowane po upływie ok. 10 sekund.
Funkcja [Autoportr. z 1 osobą] lub [Autoportr. z 2 osob.] pozwala złagodzić drgania kamery spowodowane naciśnięciem przycisku PHOTO przy rejestrowaniu zdjęcia.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [Samowyzw.].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Wyłącz
Anulowanie samowyzwalacza.

10 s ()
Ustawianie samowyzwalacza z 10-sekundowym opóźnieniem.
Naciśnięcie przycisku PHOTO rozpoczyna odliczanie.

2 s ()
Ustawianie samowyzwalacza z 2-sekundowym opóźnieniem.
Naciśnięcie przycisku PHOTO rozpoczyna odliczanie.

Autoportr. z 1 osobą ()
Po wykryciu twarzy przez kamerę rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a migawka zostanie uruchomiona 2 sekundy później.

Autoportr. z 2 osob. ()
Po wykryciu dwóch twarzy przez kamerę rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a migawka zostanie uruchomiona 2 sekundy później.