SteadyShot (film)

Istnieje możliwość kompensacji drgań kamery.
Gdy używany jest statyw (oddzielnie w sprzedaży), ustawienie opcji [SteadyShot] na [Wyłącz] () pozwala na uzyskanie bardziej naturalnego obrazu.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Ustawienia aparatu] [SteadyShot].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Aktywny
Zapewnia mocniejszy efekt SteadyShot.

Standardowy
Zapewnia efekt SteadyShot przy ujęciach szerokokątnych i stosunkowo stabilnych warunkach nagrywania.

Wyłącz ()
Funkcja SteadyShot nie będzie wykorzystywana.

Uwagi
  • Po zmianie tego ustawienia odpowiednio zmienia się również pole obrazowania.

  • Obrazy można powiększać maksymalnie 10-krotnie, o ile funkcja [SteadyShot] nie jest ustawiona na [Aktywny].