Zdjęcie z uśmiechem

Po wykryciu uśmiechu migawka jest zwalniana automatycznie.
Jeżeli zdjęcia nie mają być wykonywane automatycznie, wystarczy wybrać [Wyłącz].
A: Kamera wykrywa twarz.
B: Kamera wykrywa uśmiech (kolor pomarańczowy).
  1. [Aparat/Mikrofon] [Twarz] [Zdjęcie z uśmiechem].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Nagryw. dwoiste
Tylko podczas nagrywania filmów po wykryciu uśmiechu migawka jest zwalniana automatycznie.

Zawsze włączone
Migawka jest zwalniana po wykryciu uśmiechu, zawsze gdy kamera znajduje się w trybie nagrywania.

Wyłącz ()
Uśmiechy nie są wykrywane, więc zdjęcia nie są zapisywane automatycznie.

Uwagi
  • Przy szybkości klatek i trybie nagrywania ustawionych na [50i]/[Najwyż. jakość ] lub [50p]/[50p Jakość ], podczas nagrywania filmów nie można korzystać z funkcji Zdjęcie z uśmiechem.

  • W niektórych warunkach nagrywania, przy pewnych obiektach i ustawieniach kamery mogą występować problemy z wykrywaniem uśmiechów.

Zagadnienia pokrewne