Lampa błyskowa


Tryb lampy błyskowej można wybrać w przypadku rejestrowania zdjęć z użyciem wbudowanej lampy błyskowej lub zewnętrznej lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży), która jest zgodna z posiadaną kamerą.
  1. [Aparat/Mikrofon] [Lampa błyskowa] [Lampa błyskowa].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Auto
Lampa błyskowa jest uruchamiana automatycznie przy niedostatecznym oświetleniu.

Włącz ()
Lampa błyskowa jest uruchamiana zawsze, niezależnie od jasności oświetlenia.

Wyłącz ()
Lampa błyskowa nie jest używana podczas nagrywania.

Jeżeli na zdjęciach widoczne są białe okrągłe plamki

Przyczyną są zanieczyszczenia (kurz, pyłki itd.) unoszące się w pobliżu obiektywu. Lampa błyskowa kamery uwydatnia je i na zdjęciach są one widoczne w postaci białych okrągłych plamek. Aby ograniczyć występowanie białych okrągłych plamek, należy doświetlić pomieszczenie i filmować obiekt bez użycia lampy.
Uwagi
  • Zalecana odległość do przedmiotu w przypadku korzystania z lampy błyskowej wynosi około 0,3 m do 2,5 m.

  • Przed użyciem lampy jej powierzchnię należy oczyścić z kurzu. Ciepło błysku może powodować przypalanie przylegającego do powierzchni kurzu i odymienie lampy. Do czyszczenia przylegających do powierzchni lampy zabrudzeń lub kurzu należy używać miękkiej ściereczki.

  • Lampa błyskowa nie działa, gdy świeci lampka (Film).