Kopiuj (HDR-GW77E/GW77VE)

Obrazy zarejestrowane na wewnętrznym nośniku zapisu kamery można skopiować na kartę pamięci. Oryginalny obraz nie jest usuwany po zakończeniu operacji kopiowania.
  1. Dotknąć (Podgląd obrazów).

  1. [Edycja/Kopiuj] [Kopiuj].

  1. Wybrać odpowiednie ustawienie ([Wiele obrazów] lub [Wsz. w Wydarzeniu]).


Wiele obrazów
Wybrać rodzaj obrazów do skopiowania, dodać znaczniki wyboru do wybranych obrazów, po czym wybrać .
  • Można zaznaczyć kilka obrazów.


Wsz. w Wydarzeniu
Istnieje możliwość jednoczesnego skopiowania wszystkich obrazów z wybranego dnia. Wybrać rodzaj obrazów do skopiowania, za pomocą / wybrać datę obrazów do skopiowania, po czym wybrać .
  • Nie ma można zaznaczyć kilku dat.

Uwagi
  • W przypadku nagrywania obrazu na karcie pamięci po raz pierwszy, należy utworzyć plik bazy danych obrazów, wybierając kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Napr. danych obrazu] [Karta pamięci].

  • Kamerę należy podłączyć do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego, aby podczas kopiowania nie doszło do rozładowania akumulatora.

Zagadnienia pokrewne
Sprawdzanie skopiowanego obrazu: [Wybór nośnika (HDR-GW77E/GW77VE)]