Zasilanie USB

Ustawianie, czy po podłączeniu do komputera lub urządzenia USB za pośrednictwem kabla USB ma być wykorzystywana funkcja zasilania przez USB, czy też nie.
  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [Zasilanie USB].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Kamera będzie zasilana po jej podłączeniu za pośrednictwem kabla USB.

Wyłącz
Wyłączenie funkcji zasilania przez USB, gdy kamera jest podłączona do urządzenia typu komputer za pośrednictwem kabla USB.

Uwagi
  • W przypadku zmiany tego ustawienia, gdy kabel USB jest podłączony do kamery, należy odłączyć kabel USB i podłączyć go ponownie.

  • Ustawienie [Zasilanie USB] obowiązuje, gdy kamera jest podłączona do urządzenia USB zgodnego z normą zasilania 500 mA.

  • Gdy kamera jest podłączona do urządzenia USB zgodnego z normą zasilania 500 mA, dostępne są tylko funkcje odtwarzania.