Wypalanie płyty

Zarejestrowane kamerą filmy i zdjęcia można zapisać na płycie jednym przyciskiem.
  1. [Konfiguracja] [Połączenia] [Wypalanie płyty].

  1. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwagi
  • Operacji [Wypalanie płyty] nie można wykonać, gdy kamera jest podłączona do komputera.