Brzęczyk

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej kamery.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Brzęczyk].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
W momencie rozpoczęcia nagrywania lub wykonywania innych operacji z poziomu kamery uruchamiany będzie sygnał dźwiękowy.

Wyłącz
Anulowanie sygnalizacji dźwiękowej.


Uwagi
  • Nawet przy ustawieniu [Włącz] w pozycji [Brzęczyk] sygnał dźwiękowy nie będzie odtwarzany w przypadku:

  • nagrywanie z wykorzystaniem funkcji [Płynne wolne NAGRYWANIE]

  • nagrywanie z wykorzystaniem funkcji [Zdjęcie golfowe]

  • odtwarzanie filmu