Twoja pozycja (HDR-GW55VE/GW77VE)

Istnieje możliwość wyświetlenia aktualnej lokalizacji.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Twoja pozycja].

Bieżąca lokalizacja będzie widoczna na ekranie Podgląd Map.
Zagadnienia pokrewne