Oszczędz. energii

Istnieje możliwość zmiany ustawień podświetlenia ekranu LCD i stanu zasilania kamery.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Oszczędz. energii].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Standard.
Podświetlenie ekranu LCD zostanie automatycznie zmniejszone, jeżeli przez ponad 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu kamery.
Kamera wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 2 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu kamery.

Maksymalny
Jasność ekranu LCD będzie dostosowywana automatycznie do jasności otoczenia.
Podświetlenie ekranu LCD zostanie automatycznie zmniejszone, jeżeli przez ponad 15 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu kamery.
Kamera wyłączy się automatycznie, jeżeli przez ponad 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu kamery.

Wyłącz
Ekran LCD będzie przez cały czas jasno podświetlony. Kamera nie będzie wyłączać się automatycznie.