Inicjalizuj

Przywracanie ustawień domyślnych.
Uruchomienie tej funkcji nie powoduje usunięcia zarejestrowanych filmów i zdjęć.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Inicjalizuj].

  1. Dotknąć , aby przywrócić wszystkie ustawienia początkowe.