Tryb pokazowy

Ustawianie odtwarzania filmu demonstracyjnego prezentującego funkcje kamery.
Gdy przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja w trybie nagrywania filmu lub w trybie Podgląd Wydarzeń, wówczas rozpocznie się odtwarzanie filmu demonstracyjnego.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Tryb pokazowy].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Prezentacja będzie wyświetlana.
Można ustawić przedział czasu, po którym rozpocznie się odtwarzanie prezentacji, jeżeli przez ten czas nie zostanie wykonana żadna operacja.

Wyłącz
Prezentacja nie będzie wyświetlana.

Uwagi
  • Aby film nagrany przez użytkownika mógł zostać zarejestrowany jako film demonstracyjny, musi on spełniać wszystkie poniższe warunki (HDR-GW77E/GW77VE).

  • Film ten jest zabezpieczony.

  • Jest to film zarejestrowany jako pierwszy.

  • Film ten jest zapisany na wewnętrznym nośniku zapisu.

  • Film ten jest nagrany w wysokiej rozdzielczości (HD).

  • Wykonanie dowolnej operacji z poziomu kamery spowoduje zawieszenie odtwarzania prezentacji. (Wyświetlanie zostanie wznowione, jeżeli przez określony w pozycji [Tryb pokazowy] przedział czasu nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu kamery.)