Ustawienia regionu

Można skorygować różnicę czasu bez zatrzymywania zegara. W przypadku korzystania z kamery w innych strefach czasowych należy wybrać strefę lokalną.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia zegara] [Ustawienia regionu].

  1. Wybrać właściwą opcję.

W przypadku HDR-GW77E

Lokaliz.początk.
Opcję tę należy wybrać, gdy kamera będzie używana w miejscu zamieszkania.

Destynacja ()
Opcję tę należy wybrać, gdy kamera będzie używana w innym miejscu.


W przypadku HDR-GW55VE/GW77VE
Ustawić region.
Zagadnienia pokrewne