W razie wystąpienia problemów

Jeżeli podczas użytkowania kamery wystąpią jakiekolwiek problemy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.
  1. Sprawdzić poszczególne pozycje w części zatytułowanej „Rozwiązywanie problemów” i skontrolować kamerę.

Jeżeli na ekranie pojawi się kod, typu „C:(lub E:) :”, należy zapoznać się z częścią zatytułowaną „Informacje diagnostyczne/wskaźniki ostrzegawcze”.
  1. Odłączyć źródło zasilania, po czym po upływie 1 minuty podłączyć je ponownie i włączyć kamerę.

  1. Dotknąć kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Inicjalizuj]. [Szczegóły]

  • Uruchomienie tej funkcji spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień, z nastawą zegara włącznie.

  1. Skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony.

  • W czasie naprawy może zajść konieczność sprawdzenia pewnej minimalnej ilości danych zapisanych w pamięci wewnętrznej (HDR-GW77E/GW77VE) w celu zdiagnozowania problemu. Sprzedawca produktów marki Sony nie będzie jednak kopiował ani przechowywał tych danych.

  • Dodatkowe informacje o produkcie i odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć w naszej witrynie obsługi klienta.
    http://www.sony.net/