Czynności ogólne

Nie można włączyć zasilania kamery.
 • Wyjęto wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda elektrycznego. Podłączyć ją do gniazda elektrycznego. [Szczegóły]

Po włączeniu zasilania kamera nie działa.
 • Kamera jest gotowa do filmowania po upływie kilku sekund od włączenia. Nie świadczy to o usterce.

 • Odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego lub wyjąć akumulator, a następnie po upływie około 1 minuty podłączyć ponownie zasilacz sieciowy lub włożyć akumulator. Jeżeli funkcje nadal nie działają, należy dotknąć kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Inicjalizuj]. (Uruchomienie tej funkcji spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień, z nastawą zegara włącznie. [Szczegóły])

Ustawienia menu zostały automatycznie zmienione.
 • Przy włączonej funkcji Inteligentna automatyka niektóre ustawienia menu związane z jakością obrazu mogą być modyfikowane automatycznie.

 • Po przełączeniu kamery między trybem nagrywania filmów, trybem rejestracji zdjęć a trybem odtwarzania przywracane są ustawienia domyślne następujących opcji menu.

 • [Wprowadzanie]

 • [Samowyzw.]

 • [Tele makro]

Kamera nagrzewa się.
 • Podczas pracy kamera może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.

Przy wstrząsach z kamery dochodzi terkotliwy dźwięk.
 • Jeżeli dźwięków tych nie słychać przy włączaniu kamery lub gdy kamera znajduje się w trybie rejestrowania filmów/zdjęć, wówczas pochodzą one z wewnętrznego mechanizmu obiektywu. Nie świadczy to o usterce.

Tryb Inteligentna automatyka zostaje anulowany.
 • Tryb Inteligentna automatyka zostaje anulowany po zmianie poniższych ustawień:

 • [Płynne wolne NAGRYWANIE]

 • [Zdjęcie golfowe]

 • [Balans bieli]

 • [Pomiar punkt./ostr.]

 • [Pomiar punktu]

 • [Ostrość punktu]

 • [Ekspozycja]

 • [Ostrość]

 • [Low Lux]

 • [Wybór sceny]

 • [Tele makro]

 • [SteadyShot]

 • [SteadyShot]

 • [Auto Pod światło]

 • [Wykrywanie twarzy]