Akumulatory/źródła zasilania

Kamera niespodziewanie się wyłącza.
 • Użyć zasilacza sieciowego.

 • Przy domyślnej konfiguracji kamera automatycznie się wyłącza po około 2 minutach bezczynności. Zmienić ustawienie opcji [Oszczędz. energii] lub ponownie włączyć zasilanie. [Szczegóły]

Podczas ładowania akumulatora nie świeci lampka CHG (ładowanie).
 • Prawidłowo podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego.

Podczas ładowania akumulatora miga lampka CHG (ładowanie).
 • W przypadku ładowania akumulatora za pośrednictwem kabla USB, należy odłączyć kabel USB i podłączyć go ponownie.

 • Przy zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze akumulatora mogą wystąpić problemy z jego naładowaniem. [Szczegóły]

 • Podłączyć prawidłowo akumulator do kamery. Jeżeli nie uda się usunąć problemu, należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego i skontaktować się ze sprzedawcą produktów marki Sony. Akumulator może być uszkodzony. [Szczegóły]

Wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora nie jest właściwe.
 • Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Nie świadczy to o usterce.

 • Akumulator nie został wystarczająco naładowany. Ponownie naładować całkowicie akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, wymienić akumulator na nowy. [Szczegóły]

 • W pewnych warunkach eksploatacji wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora może być nieprawidłowe.

Akumulator szybko się rozładowuje.
 • Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Nie świadczy to o usterce.

 • Akumulator nie został wystarczająco naładowany. Ponownie naładować całkowicie akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, wymienić akumulator na nowy. [Szczegóły]