Ekran LCD

Opcje menu są wyszarzone.
  • Nie można wybrać wyszarzonych opcji w bieżącym trybie nagrywania/odtwarzania.

  • Niektórych funkcji nie można uruchomić jednocześnie.

Na panelu dotykowym nie są wyświetlane przyciski.
  • Dotknąć lekko ekranu LCD.

  • Po zanurzeniu kamery w wodzie z jej ekranu znikają ikony, a panel dotykowy nie reaguje.

Przyciski na panelu dotykowym działają nieprawidłowo lub nie działają w ogóle.
  • Panelu dotykowego nie można obsługiwać pod wodą. Przed przystąpieniem do używania kamery pod wodą należy wprowadzić stosowne ustawienia.

Przyciski na panelu dotykowym szybko znikają.
  • Po ustawieniu opcji [Ustaw. wyświetlania] na [Włącz], przyciski nie będą znikać z panelu dotykowego w trybie nagrywania. [Szczegóły]

Podświetlenie ekranu LCD wyłączy się automatycznie, jeżeli przez pewien czas nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu kamery.
  • Przy ustawieniu domyślnym ekran LCD wygaszany jest automatycznie, jeżeli przez ponad 1 minutę z poziomu kamery nie zostanie wykonana żadna operacja ([Oszczędz. energii]). [Szczegóły]