Karta pamięci

Nie można wykonywać operacji z użyciem karty pamięci.
  • Jeżeli używana karta pamięci została sformatowana na komputerze, należy ją ponownie sformatować z poziomu kamery. [Szczegóły]

Nie można usunąć obrazów zapisanych na karcie pamięci.
  • Jednocześnie można usunąć maksymalnie 100 obrazów na ekranie indeksu.

  • Nie można usunąć zabezpieczonych obrazów.

Nazwa pliku danych nie jest prawidłowo podawana lub miga.
  • Plik jest uszkodzony.

  • Dany format pliku nie jest obsługiwany przez kamerę. [Szczegóły]