Nagrywanie

Informacje również w części „Karta pamięci”.
Obrazy nie są nagrywane mimo naciskania przycisku START/STOP lub PHOTO.
 • Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Naciśnij MODE, aby podświetlić lampkę (Film) lub (Zdjęcie). [Szczegóły] [Szczegóły]

 • Trwa nagrywanie właśnie zarejestrowanego obrazu na nośniku zapisu. W tym czasie nie można nagrywać nowych obrazów.

 • Nośnik zapisu jest zapełniony. Usunąć zbędne obrazy. [Szczegóły]

 • Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć przekracza dostępną do zapisu pojemność kamery. Usunąć zbędne obrazy. [Szczegóły] [Szczegóły]

Nie można nagrywać zdjęć.
 • Nie można rejestrować zdjęć przy włączonych opcjach:

 • [Płynne wolne NAGRYWANIE]

 • [Zdjęcie golfowe]

 • [Wprowadzanie]

 • W przypadku niektórych ustawień opcji [Tryb NAGR] lub [Szybkość klatek], w trybie nagrywania filmów nie można robić zdjęć z poziomu kamery.

Lampka dostępu świeci lub miga nawet po zatrzymaniu nagrywania.
 • Kamera nagrywa właśnie zarejestrowane ujęcie na karcie pamięci.

Pole obrazowania wygląda inaczej.
 • Wygląd pola obrazowania zależy od stanu kamery. Nie świadczy to o usterce.

Lampa błyskowa nie działa.
 • Nie można nagrywać z wykorzystaniem wbudowanej lampy błyskowej, gdy podświetlony jest wskaźnik (Film).

 • Nawet jeśli włączona jest opcja automatycznego błysku lub (redukcja efektu czerwonych oczu) nie można używać lampy błyskowej z następującymi ustawieniami:

 • [Pomiar punkt./ostr.]

 • [Pomiar punktu]

 • [Ręczny] w pozycji [Ekspozycja]

 • [Nocny widok], [Ws.i zach.słońca], [Fajerwerki], [Pejzaż], [Reflektor], [Plaża], [Podwodne] lub [Śnieg] w pozycji [Wybór sceny]

Rzeczywisty czas nagrywania filmów jest krótszy niż przewidywany czas nagrywania na danym nośniku zapisu.
 • W pewnych warunkach czas dostępny dla operacji nagrywania może być krótszy. Może tak się dziać na przykład podczas nagrywania szybko poruszającego się obiektu itp.

Kamera przestaje działać.
 • Nagrywanie może zostać przerwane, jeżeli kamera będzie narażona na wstrząsy.

Między naciśnięciem przycisku START/STOP a faktycznym momentem rozpoczęcia lub zatrzymania nagrania występuje pewna różnica czasu.
 • Między naciśnięciem przycisku START/STOP kamery a rozpoczęciem/zatrzymaniem nagrywania filmu może występować niewielka różnica czasu. Nie świadczy to o usterce.

Nie można zmienić proporcji obrazu filmu (16:9 (obraz panoramiczny)/4:3).
 • Stosunek krawędzi poziomej do krawędzi pionowej obrazu w przypadku filmów w wysokiej rozdzielczości (HD) wynosi 16:9 (obraz panoramiczny).

Nie działa automatyczna regulacja ostrości.
 • Warunki nagrywania nie są odpowiednie dla funkcji automatycznej regulacji ostrości. Wyregulować ostrość ręcznie. [Szczegóły]

Funkcja SteadyShot nie działa.
 • W pozycji [SteadyShot] ustawić opcję [Aktywny] lub [Standardowy], a w pozycji [SteadyShot] - opcję [Włącz]. [Szczegóły] [Szczegóły]

 • Nawet jeśli funkcja [SteadyShot] jest ustawiona na [Aktywny] lub [Standardowy], a funkcja [SteadyShot] na [Włącz], kamera może nie być w stanie wyeliminować nadmiernych drgań.

Nie można prawidłowo nagrywać lub odtwarzać obrazów.
 • W przypadku wielokrotnego nagrywania i usuwania obrazów w dłuższym okresie czasu, pliki na nośniku zapisu mogą ulec fragmentacji i wówczas nie można prawidłowo nagrywać lub odtwarzać obrazów. Po utworzeniu kopii zapasowej obrazów na innym nośniku, należy sformatować nośnik zapisu z poziomu kamery. [Szczegóły]

Obiekty bardzo szybko poruszające się w kadrze są zniekształcone.
 • To zjawisko jest związane z płaszczyzną ostrości. Nie świadczy to o usterce. Ze względu na sposób odczytu sygnałów przez urządzenie obrazujące (przetwornik CMOS) obiekty, które bardzo szybko przemieszczają się przed obiektywem, mogą w pewnych warunkach nagrywania ulegać zniekształceniom.

Na obrazie pojawiają się poziome pasy.
 • Migotanie występuje w przypadku nagrywania obrazów w świetle lampy fluorescencyjnej, sodowej lub rtęciowej. Nie świadczy to o usterce.

Podczas filmowania ekranu telewizora lub monitora komputerowego widoczne są ciemne pasy.
 • W pozycji [SteadyShot] należy ustawić inną opcję niż [Aktywny]. [Szczegóły]

Nie można ustawić jasności ekranu LCD.
 • Jasności ekranu LCD nie można ustawić w następujących przypadkach:

 • panel LCD kamery jest zamknięty, a ekran LCD skierowany na zewnątrz;

 • zasilanie jest dostarczane z zasilacza sieciowego.

Zdjęcia są rejestrowane automatycznie.
 • Przy ustawieniu domyślnym, po wykryciu uśmiechu przez kamerę automatycznie wykonywane jest zdjęcie. [Szczegóły]