Odtwarzanie

Obrazów nie można odtworzyć.
 • Wybrać rodzaj nośnika zapisu, z którego będzie odtwarzane nagranie. (HDR-GW77E/GW77VE) [Szczegóły]

 • Wybrać jakość obrazu filmu, który ma być odtwarzany. [Szczegóły]

 • Mogą pojawić się problemy z odtwarzaniem obrazów nagranych na innych urządzeniach. Nie świadczy to o usterce.

Nie można odtwarzać zdjęć.
 • Zdjęć nie można odtworzyć, jeżeli z poziomu komputera zmodyfikowano pliki lub foldery, bądź edytowano dane. (W takim przypadku nazwa pliku miga.) Nie świadczy to o usterce.

Film zatrzymuje się w trakcie odtwarzania.
 • Odtwarzane są zdjęcia zarejestrowane w trakcie nagrywania filmu. Domyślnie filmy i zdjęcia są odtwarzane w sposób ciągły.

Na miniaturze widoczny jest symbol .
 • Może on się pojawić w przypadku zdjęć, które zostały nagrane na innych urządzeń, były edytowane na komputerze itp.

 • W czasie gdy miga wskaźnik nośnika zapisu w prawym górnym rogu ekranu lub zanim zgasła lampka dostępu po operacji nagrywania został odłączony zasilacz sieciowy lub akumulator. Może to spowodować uszkodzenie danych obrazu. W takim wypadku jest wyświetlany symbol .

Na miniaturze widoczny jest symbol .
 • Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony.

  Sprawdzić plik bazy danych wybierając kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Napr. danych obrazu] nośnik zapisu (HDR-GW77E/GW77VE). Jeżeli symbol jest nadal wyświetlany, należy usunąć obraz z symbolem . [Szczegóły]
Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk podczas odtwarzania.
 • W przypadku nagrywania dźwięku przy opcji [Poz. odn. mikrofonu] ustawionej na [Niski], nagrany dźwięk może być słabo słyszalny. [Szczegóły]

 • Podczas filmowania z użyciem funkcji [Płynne wolne NAGRYWANIE] lub [Zdjęcie golfowe] nie można rejestrować dźwięku.

Film jest odtwarzany automatycznie (HDR-GW77E/GW77VE).
 • Filmy są odtwarzane automatycznie jako film demonstracyjny, jeżeli spełniają określone warunki. Nie świadczy to o usterce. [Szczegóły]