Edycja filmów/zdjęć z poziomu kamery

Nie można edytować.
  • Edycja nie jest możliwa ze względu na stan obrazu.

  • Nie ma możliwości edycji plików w oparciu o Podgląd Map. (HDR-GW55VE/GW77VE)

Nie można podzielić filmu.
  • Film jest zbyt krótki, aby można go było podzielić.

  • Najpierw należy anulować ochronę danych, dopiero potem przystąpić do operacji dzielenia.