Odtwarzanie na ekranie telewizora

Podłączony telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku.
  • Po wybraniu trybu nagrywania nie słychać dźwięku. Dotknąć na ekranie LCD, aby wybrać tryb odtwarzania.

  • Z gniazda HDMI OUT nie będą wysyłane obrazy, jeżeli zawierają one nagrane sygnały ochrony praw autorskich.

Górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazów jest nieznacznie ucięta na ekranie podłączonego telewizora.
  • Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni ekranu LCD (wyświetlanie pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostań nieznacznie ucięta.

  • Wskazane jest rejestrowanie obrazów z użyciem ramki zewnętrznej funkcji [Ramka prow.]. [Szczegóły]

Po podłączeniu kamery do telewizora i rozpoczęciu odtwarzania obrazy nie są wyświetlane na ekranie LCD.
  • Po podłączeniu kamery do telewizora i rozpoczęciu odtwarzania, Odtwarzane Zaznaczenia lub scenariusz nie są wyświetlane na ekranie LCD.