Podłączanie do komputera

Nie można zainstalować programu „PlayMemories Home”.
  • Zapoznać się z procedurą instalacji i sprawdzić konfigurację komputera wymaganą do instalacji programu „PlayMemories Home”.

Program „PlayMemories Home” nie działa poprawnie.
  • Zakończyć pracę programu „PlayMemories Home” i uruchomić ponownie komputer.

Kamera nie jest rozpoznawana przez komputer.
  • Odłączyć urządzenia podłączone do portu USB komputera, za wyjątkiem klawiatury, myszy i kamery.

  • Odłączyć kabel USB od komputera i kamery, uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórnie połączyć komputer i kamerę w prawidłowej kolejności.