Informacje diagnostyczne

W przypadku pojawienia się wskaźników na ekranie LCD konieczne jest przeprowadzenie następujących kontroli.
Jeżeli problem nie ustępuje mimo kilkakrotnych prób jego usunięcia, należy skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony. W takim przypadku należy podać pełny numer kodu błędu rozpoczynającego się literą C lub E.
Pojawieniu się na ekranie pewnych wskaźników ostrzegawczych może towarzyszyć melodia.
C:(lub E:) : (Informacje diagnostyczne)
C:06:
 • Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu.

C:13: / C:32:
 • Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć ponownie kamerę do źródła zasilania i spróbować ją uruchomić.

E::
(Ostrzeżenie związane ze stanem naładowania akumulatora)
 • Akumulator jest prawie zużyty.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący temperatury akumulatora)
 • Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu.

(Wskaźnik ostrzegawczy związany z kartą pamięci)
Wolne miganie
Szybkie miganie
 • Brak wystarczającej ilości miejsca do nagrywania obrazów. Po zapisaniu obrazów na innych nośnikach należy usunąć zbędne obrazy lub sformatować kartę pamięci. [Szczegóły] [Szczegóły]

 • Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony.
  Sprawdzić plik bazy danych wybierając kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia nośnika] [Napr. danych obrazu] nośnik zapisu (HDR-GW77E/GW77VE).

 • Karta pamięci jest uszkodzona.

(Wskaźniki ostrzegawcze związane z formatowaniem karty pamięci)
 • Karta pamięci jest uszkodzona.

 • Karta pamięci nie została prawidłowo sformatowana. [Szczegóły]

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący niezgodną kartę pamięci)
(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący zabezpieczenie karty pamięci przez zapisem)
 • Dostęp do karty pamięci został ograniczony z poziomu innego urządzenia.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący lampy błyskowej)
 • Wystąpił problem dotyczący lampy błyskowej.

(Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery)
 • Poziom oświetlenia jest niewystarczający, więc występują poruszenia obrazu. Używać lampy błyskowej.

 • Występują poruszenia obrazu spowodowane niestabilnym ustawieniem kamery. Podczas filmowania należy trzymać kamerę oburącz. Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery mimo wszystko nie zniknie.

(Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący zapisu zdjęć)
 • Nośnik zapisu jest zapełniony.

 • Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji przetwarzania danych. Odczekać chwilę i ponowić nagrywanie.

 • Przy ustawieniu [Najwyż. jakość ] lub [50p Jakość ] w pozycji [Tryb NAGR], podczas nagrywania filmów nie można przechwytywać zdjęć.