Karta pamięci

 • Nie można zagwarantować zgodności karty pamięci sformatowanej z poziomu komputera (z systemem operacyjnym Windows lub Mac) z posiadaną kamerą.

 • Szybkości zapisu/odczytu danych mogą się różnić w zależności od używanej kombinacji karty pamięci i urządzenia zgodnego z daną kartą pamięci.

 • Do uszkodzenia danych lub ich utraty może dojść w następujących przypadkach (bez prawa do odszkodowania):

 • W wypadku wyjęcia karty pamięci lub wyłączenia kamery podczas odczytu lub zapisu plików obrazów na karcie pamięci (gdy świeci lub miga lampka dostępu)

 • Jeżeli karta pamięci będzie używana w pobliżu magnesów lub pól magnetycznych

 • Wskazane jest tworzenie kopii zapasowych ważnych danych na dysku twardym komputera.

 • Do kart pamięci ani do ich adapterów nie wolno przyklejać etykiet ani innego rodzaju naklejek.

 • Styków nie wolno dotykać. Należy je chronić przed zetknięciem z metalowymi przedmiotami.

 • Karty pamięci nie wolno wyginać. Należy chronić ją przed oddziaływaniem dużych sił i uważać, aby jej nie upuścić.

 • Karty pamięci nie wolno rozbierać na części ani przerabiać.

 • Chronić kartę pamięci przed wilgocią.

 • Chronić kartę pamięci przed małymi dziećmi. Istnieje ryzyko połknięcia jej przez dziecko.

 • Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać niczego innego poza kartą pamięci o właściwym rozmiarze. W przeciwnym razie można spowodować usterkę.

 • Kart pamięci nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach:

 • W miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym latem w nasłonecznionym miejscu

 • W miejscach narażonych na bezpośrednie operowanie promieni słonecznych

 • W miejscach, gdzie panuje bardzo duża wilgotność lub gdzie występują gazy powodujące korozję

Informacje dotyczące zgodności danych obrazu

 • Pliki danych obrazu nagrane na karcie pamięci z poziomu kamery są zgodne z uniwersalnym standardem „Design rule for Camera File system” wprowadzonym przez stowarzyszenie JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Z poziomu opisywanej kamery nie można odtwarzać zdjęć nagranych na innych urządzeniach (DCR-TRV900E lub DSC-D700/D770), które nie są zgodne z tym uniwersalnym standardem. (W niektórych regionach modele te nie są dostępne w sprzedaży.)

 • Jeżeli nie można korzystać z kart pamięci, które były wcześniej używane w innym urządzeniu, należy ją sformatować z poziomu kamery. Należy pamiętać, że formatowanie powoduje wykasowanie wszystkich informacji zapisanych na karcie pamięci. [Szczegóły]

 • Mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem obrazów z poziomu opisywanej kamery:

 • W przypadku odtwarzania danych obrazów modyfikowanych na komputerze

 • W przypadku odtwarzania danych obrazów nagranych przy użyciu innych urządzeń

Informacje o nośniku „Memory Stick”.


Rodzaje nośników „Memory Stick”
Nagrywanie/Odtwarzanie
Karta Memory Stick Micro
Karta Memory Stick Micro (Mark2)


 • Opisywane urządzenie nie ma możliwości nagrywania ani odtwarzania danych wykorzystujących technologię „MagicGate”. „MagicGate” to technologia ochrony praw autorskich, która umożliwia nagrywanie i przesyłanie materiałów w postaci zaszyfrowanej.