Informacje o akumulatorze

Ładowanie akumulatora

 • Przed przystąpieniem do eksploatacji kamery należy naładować akumulator.

 • Wskazane jest ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia z zakresu od 10 ˚C do 30 ˚C aż do momentu wyłączenia lampki CHG (ładowanie). Ładowanie akumulatora w temperaturze spoza tego zakresu jest nieefektywne.

 • W następujących sytuacjach lampka CHG (ładowanie) miga podczas ładowania:

 • Akumulator nie został prawidłowo zainstalowany.

 • Akumulator jest uszkodzony.

 • Temperatura akumulatora jest niska.

  Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w ciepłym miejscu.
 • Temperatura akumulatora jest wysoka.

  Należy odłączyć akumulator od kamery i umieścić go w chłodnym miejscu.

Efektywna eksploatacja akumulatora

 • W temperaturze otoczenia 10 ˚C lub poniżej wydajność akumulatora spada, a czas jego pracy ulega skróceniu. W takim przypadku akumulator należy przechowywać w kieszeni blisko ciała, aby go ogrzać, i instalować go w kamerze bezpośrednio przed rozpoczęciem filmowania, aby móc z niego korzystać przez dłuższy czas.

 • Częste odtwarzanie i przewijanie do przodu lub do tyłu powoduje szybsze rozładowanie akumulatora.

 • Po zakończeniu nagrywania lub odtwarzania należy pamiętać o zamknięciu ekranu LCD. Akumulator ulega rozładowaniu także w trybie gotowości do nagrywania oraz podczas pauzy w odtwarzaniu.

 • Warto mieć przygotowane zapasowe akumulatory umożliwiające pracę w czasie 2- lub 3-krotnie dłuższym od przewidywanego. Przed przystąpieniem do właściwego nagrywania dobrze jest wykonać nagrania próbne.

 • Chronić akumulator przed dostępem wody. Akumulator nie jest odporny na działanie wody.

 • W przypadku zabrudzenia styków akumulatora mogą wystąpić problemy z włączeniem kamery lub ze skutecznym ładowaniem akumulatora. W takim przypadku najpierw należy delikatnie oczyścić akumulator z kurzu za pomocą miękkiej ściereczki lub wełnianej szmatki.

Informacje o wskaźniku czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora

 • Jeżeli akumulator jest bliski rozładowania, mimo że wskaźnik poziomu naładowania akumulatora sygnalizuje co innego, należy ponownie do końca naładować akumulator. Pozostały czas pracy akumulatora będzie wskazywany prawidłowo. Należy jednak pamiętać, że czasami może nie być możliwe przywrócenie prawidłowego wskazania poziomu naładowania akumulatora, jeżeli będzie on przez dłuższy czas używany w wysokiej temperaturze, zostanie pozostawiony w stanie maksymalnego naładowania lub będzie często używany.

Przechowywanie akumulatora

 • Jeżeli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przynajmniej raz do roku całkowicie go naładować i użyć w kamerze, aby zachować jego sprawność. Do przechowywania akumulator należy wyjąć z kamery i umieścić go w suchym, chłodnym miejscu.

 • Aby całkowicie rozładować akumulator w kamerze, wystarczy dotknąć kolejno: [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Oszczędz. energii] [Wyłącz] i pozostawić kamerę w trybie gotowości do nagrywania do momentu wyłączenia zasilania. [Szczegóły]

 • Aby uniknąć zabrudzenia styków, zwarcia itp., do przenoszenia lub przechowywania akumulatora należy koniecznie używać dostarczonego etui.

Okres eksploatacji akumulatora

 • Z biegiem czasu pojemność akumulatora maleje wraz z liczbą cykli ładowania i rozładowania. Znaczne skrócenie czasu pracy pomiędzy kolejnymi operacjami ładowania sygnalizuje potrzebę wymiany akumulatora,

 • Długość okresu eksploatacji akumulatora zależy od sposobu jego przechowywania, warunków pracy i otoczenia.