Zasilacz sieciowy

  • Zasilacz sieciowy należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu gniazda elektrycznego. Gdy wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy kamery, należy natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego.

  • Nie wolno używać zasilacza sieciowego w ograniczonej przestrzeni, na przykład wsuwając go pomiędzy meble a ścianę.

  • Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami wtyku USB kabla USB, gdy jest on podłączony do zasilacza sieciowego, ani styków akumulatora. Grozi to awarią.