Kondensacja pary wodnej

Jeżeli kamera zostanie przeniesiona bezpośrednio z miejsca zimnego do ciepłego, w jej wnętrzu może dojść do kondensacji pary wodnej. Grozi to nieprawidłowym działaniem kamery.
 • W przypadku kondensacji pary wodnej
  Należy pozostawić wyłączoną kamerę na około 1 godzinę.

 • Uwaga dotycząca kondensacji pary wodnej
  Wilgoć może ulec kondensacji, jeżeli kamera zostanie przeniesiona z miejsca zimnego do ciepłego (lub odwrotnie), jak również w następujących przypadkach, gdy kamera jest używana w wilgotnym miejscu:

 • Po przeniesieniu kamery ze stoku narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia.

 • Po przeniesieniu kamery w upalny dzień z klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia na zewnątrz.

 • Gdy kamera będzie używana po burzy lub po deszczu.

 • Gdy kamera będzie używana w ciepłym i wilgotnym miejscu.

 • Zapobieganie kondensacji wilgoci
  Przed przeniesieniem kamery z miejsca zimnego do ciepłego, należy włożyć ją do plastikowej torby, a torbę szczelnie zamknąć. Kamerę można wyjąć z torby, gdy temperatura w torbie osiągnie temperaturę otoczenia (nastąpi to po około 1 godzinie).