Ładowanie zamontowanego fabrycznie akumulatora

Ładowanie zamontowanego fabrycznie akumulatora

Kamera jest wyposażona w montowany fabrycznie akumulator, który zapewnia pamiętanie daty, godziny i innych ustawień, nawet gdy ekran LCD jest zamknięty. Akumulator zamontowany fabrycznie jest ładowany, zawsze gdy kamera jest podłączona do gniazda elektrycznego za pośrednictwem zasilacza sieciowego lub gdy jest podłączony akumulator. Całkowite rozładowanie akumulatora nastąpi po upływie około 3 miesięcy nieużywania kamery. Do użytkowania kamery należy przystąpić po naładowaniu zamontowanego fabrycznie akumulatora.
Nawet jeśli zamontowany fabrycznie akumulator nie jest naładowany, nie będzie to miało żadnego wpływu na działanie kamery, o ile nie będzie zapisywana data nagrania.

Sposób ładowania zamontowanego fabrycznie akumulatora

Kamerę z zamkniętym ekranem LCD należy podłączyć do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacz sieciowy i pozostawić ją na co najmniej 24 godziny.