Videoiden katsominen [Videos]

Jos haluat toistaa videon, tuo [Videos]-näyttö näkyviin valitsemalla [Videos] Home-valikosta.
 1. Valitse Home-valikosta [Videos].

[Videos]-ruutu tulee näyttöön.
 1. Valitse haluttu video.

Videon toistonäyttö tulee näkyviin ja videon toisto alkaa.
 • Lisätietoja videon toistonäytön käyttämisestä on kohdassa [Tietoja].

Vihje
 • Kun [Display]-asetuksena on [On], videon toiston aikana näytetään yksityiskohtaiset tiedot, kuten videon nimi, sen toistokuvake, kulunut toistoaika jne. Tiedot häviävät, jos tämä asetus on [Off] [Tietoja].

 • Voit toistaa viimeksi toistetun videon. Paina OPTION/PWR/HOLD-painiketta videoluettelossa ja valitse sitten [Most Recent Video] asetusvalikosta.

 • Videotiedostot näytetään niiden siirtojärjestyksessä. (Viimeisimmät tiedot näytetään ylimpänä.)

 • Voit määrittää JPEG-tiedostoja videotiedostojen pikkukuviksi. Kun videoluettelo tuodaan näkyviin, Walkman-soittimessa olevien videotiedostojen pikkukuvat (luettelossa näkyvät pienet kuvat) tulevat näkyviin. Voit luoda pikkukuvia tietokoneella seuraavia ohjeita noudattamalla:

 • Pikkukuvatiedoston tulee olla JPEG-muodossa.

 • Kuvan vaaka- ja pystymittojen tulee olla 160 × 120 kuvapistettä.

 • Tiedostonimen tulee olla sama kuin videotiedostossa ja sen tunnisteen on oltava ”.jpg”.

 • Pienoiskuvan ja videotiedoston tulee olla samassa kansiossa Walkman-soittimessa.

 • Walkman-soittimessa voi toistaa enintään 128 × 160 -kokoisia videotiedostoja. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja].

 • Videoita ei toisteta jatkuvasti. Ne toistetaan yksi kerrallaan.

Huomautus
 • Videoluetteloissa voidaan näyttää jopa 1 000 videotiedostoa.

Aiheeseen liittyviä ohjeita