Videoasetusvalikon käyttäminen


Saat videoasetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR/HOLD-painiketta videoluettelonäytössä tai videoiden toistonäytössä. Lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä on kohdassa [Tietoja].
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näytöstä valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.

Videoluettelonäytössä esiin tulevat vaihtoehdot


Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Now Playing]
Näyttää toistonäytön tai parhaillaan toistettavan sisällön näytön.
[Go to FM Radio screen]
Viimeksi vastaanotetun radioaseman FM-radionäyttö tulee näkyviin [Tietoja].
[Play from beginning]
Etsii videon alkukohdan.
[Detailed Info]
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon, kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja nimen.
[Most Recent Video]
Aloittaa viimeksi toistetun videon toiston.
[Go to the song playback screen]
Näyttää viimeksi toistetun kappaleen musiikin toistonäytön.

Videon toistonäytössä esiin tulevat vaihtoehdot


Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Play from beginning]
Etsii videon alkukohdan.
[Zoom Settings]
Määrittää zoomaustoiminnon asetukset [Tietoja].
[Video Orientation]
Määrittää videon suunnan [Tietoja].
[Display]
Määrittää, näytetäänkö videon tietoja vai ei [Tietoja].
[Detailed Info]
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon, kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja nimen.
[Brightness]
Säätää näytön kirkkautta [Tietoja].
[Clock Display]
Näyttää kellonajan [Tietoja].
[Go to the song playback screen]
Näyttää viimeksi toistetun kappaleen musiikin toistonäytön.