Zoomaustoiminnon asetusten määrittäminen [Zoom]

Voit zoomata toistettavaa videota.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Video Settings] [Zoom Settings] haluttu zoomausasetustyyppi.


Tyyppi
Kuvaus
[Auto]
Videokuvan koko muutetaan siten, että se sopii näyttöön säilyttäen alkuperäisen kuvasuhteensa (oletusasetus).
16:9-videokuva (laajakuva) näkyy siten, että kuvan ylä- ja alareunassa näkyy musta reunus.
  1. 16:9-lähde

  1. 4:3-lähde

[Full]
Videokuvan koko muutetaan siten, että se täyttää näytön säilyttäen alkuperäisen kuvasuhteensa.
Kun 16:9-videokuvaa (laajakuvaa) toistetaan, kuva sovitetaan ruutuun poistamalla osa oikeasta ja vasemmasta reunasta.
  1. 16:9-lähde

  1. 4:3-lähde

  • Pisteviivakehys näyttää videokuvan alkuperäisen koon.

[Off]
Videokuvan kokoa ei muuteta, ja se esitetään alkuperäisellä tarkkuudella. Jos videon tarkkuus on liian suuri, kuvan vasen tai oikea reuna tai ylä- tai alareuna jää näkymättömiin. Jos videon tarkkuus on liian pieni, kuvan vasemmassa ja oikeassa reunassa sekä ylä- ja alareunassa näkyy musta reunus.
  1. 16:9-lähde

  1. 4:3-lähde

  • Pisteviivakehys näyttää videokuvan alkuperäisen koon.