Videon suunnan asettaminen [Video Orientation]

Videon suunnaksi voidaan valita [Vertical] tai [Horiz. (right)].
Viisisuuntaisen painikkeen toiminta muuttuu [Video Orientation] -asetuksen mukaan.
  1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Video Settings] [Video Orientation] haluttu videon suuntatyyppi.


Tyyppi
Kuvaus
[Vertical]
Näyttää 128 × 160 kuvapisteen tarkkuudella. (Oletusasetus)
  1. 16:9-lähde

  1. 4:3-lähde

[Horiz. (right)]
Näyttää 160 × 128 kuvapisteen tarkkuudella.
  1. 16:9-lähde

  1. 4:3-lähde


Vihje
  • Kun [Display]-asetuksena on [On], näytetään yksityiskohtaiset tiedot, kuten videon nimi, sen toistokuvake, kulunut toistoaika jne. Tiedot häviävät, jos tämä asetus on [Off] [Tietoja].

Huomautus
  • Jos [Video Orientation] -asetuksena on [Horiz. (right)], videon nimeä ei näytetä.