Valokuvanäytön selaaminen ja käyttäminen

Valokuvanäyttö

Kun valokuva tulee näyttöön näkyviin, myös valokuvan tiedot, esimerkiksi tiedostonimi, näkyvät näytössä muutaman sekunnin ajan.
  1. Ilmoitusalue

Valokuvanäytön toiminnot

Kun Walkman-soittimessa näkyy vaakasuuntainen valokuva, /- ja /-painikkeet vaihtavat toimintoja keskenään.

Toiminto (näytön symboli)
Ohje
Kuvaesityksen toisto ()/tauko () (*1)
Paina -painiketta.
Seuraavan/edellisen valokuvan näyttäminen
Paina (edellinen)/ (seuraava) -painiketta.
Seuraavien/edellisten valokuvien näyttäminen peräkkäin
Paina (edellinen)/ (seuraava) -painiketta jonkin aikaa.
Palaaminen luettelonäyttöön
Paina BACK/HOME-painiketta.

(*1) Kun toistetaan kappaleita kuvaesityksen taukotilan aikana, näyttö sammuu, jos mitään toimintoja ei suoriteta 30 sekunnin kuluessa. Kun kappaleen toisto ja siihen kuuluva kuvaesitys asetetaan taukotilaan eikä mitään toimintoja suoriteta 3 minuutin kuluessa, näyttö sammuu ja Walkman siirtyy valmiustilaan.

Valokuvaluettelonäyttö

Seuraavassa on muutama esimerkki valokuvaluettelonäytöistä.

Valokuvaluettelonäytön toiminnot


Toiminto (näytön symboli)
Ohje
Kohteen valitseminen
Paina -painiketta.
Kohdistimen siirto ylös- tai alaspäin
Paina /-painiketta.
  • Voit nopeuttaa ylös- tai alaspäin selaamista painamalla /-painiketta jonkin aikaa.

Luettelon seuraava/edellinen näyttö
Paina /-painiketta.
Palaaminen ylemmän tason luettelonäyttöön
Paina BACK/HOME-painiketta.