Kuvaesityksen toistaminen

Valitun kansion valokuvat voidaan näyttää kuvaesityksenä.
  1. Valitse Home-valikosta [Photos].

Valokuvaluettelo tulee näkyviin.
  1. Valitse valokuvakansio painamalla ///-painiketta ja pidä sitten -painiketta painettuna.

Valitun kansion valokuvien kuvaesitys alkaa.
Vihje
  • Kuvaesityksen toisto voidaan käynnistää jollakin seuraavista tavoista:

  • Pitämällä -painiketta painettuna valokuvaluettelossa.

  • Painamalla -painiketta valokuvien toistonäytössä.

  • Painamalla OPTION/PWR/HOLD-painiketta valokuvakansioluettelossa tai valokuvaluettelossa ja valitsemalla sitten [Begin slide show] asetusvalikosta.

Huomautus
  • Näyttö ei sammu automaattisesti tai vaihdu näytönsäästäjäksi [Tietoja] kuvaesityksen toiston aikana.