Valokuva-asetusvalikon käyttäminen


Saat valokuva-asetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR/HOLD-painiketta valokuvakansio- tai valokuvaluettelossa tai valokuvanäytössä. Lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä on kohdassa [Tietoja].
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näytöstä valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.

Valokuvakansio-/valokuvaluettelonäytössä esiin tuleva vaihtoehto


Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Now Playing]
Näyttää toistonäytön tai parhaillaan toistettavan sisällön näytön.
[Go to FM Radio screen]
Viimeksi vastaanotetun radioaseman FM-radionäyttö tulee näkyviin [Tietoja].
[Begin slide show]
Käynnistää kuvaesityksen [Tietoja].
[Detailed Info]
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon, tarkkuuden ja nimen.
[Most Recent Photo]
Aloittaa viimeksi toistetun valokuvan toiston.
[Go to the song playback screen]
Näyttää viimeksi toistetun kappaleen musiikin toistonäytön.

Valokuvanäytössä esiin tulevat vaihtoehdot


Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Photo Orientation]
Määrittää valokuvan suunnan [Tietoja].
[Display]
Määrittää, näytetäänkö valokuvan tietoja vai ei [Tietoja].
[Detailed Info]
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon, tarkkuuden ja nimen.
[Slide Show Repeat]
Valitsee kuvaesityksen toistotilan [Tietoja].
[Slide interval]
Valitsee kuvaesityksen välin [Tietoja].
[Brightness]
Säätää näytön kirkkautta [Tietoja].
[Clock Display]
Näyttää kellonajan [Tietoja].
[Go to the song playback screen]
Näyttää viimeksi toistetun kappaleen musiikin toistonäytön.